Kontakt za Literaturu (LT):

Ana Čanji

Email: casd.hamburg@gmail.com

PS: Ako imate bilo kakvo pitanje, npr. o ceni, sadržaju knjige, preporuci drugih knjiga slicne sadržine, ovaj email vam stoji na raspolaganju.