Kontakt na našem i na nemačkom jeziku možete ostvariti sa pastorom ili starešinom crkve.

                          
Christian Nimčević (Pastor)
M
ail: Christian.Nimcevic@adventisten.de      


Danilo Pokupec (Starešina)
Email: casd.hamburg@gmail.com


Danijel Čanji (Organizator proučavanja bibljiskih tema)
Email: casd.hamburg@gmail.com
Mobil: 0176 - 466 077 65